داده ها در حال توسعه هستند..

به یاد دارید وقتی داده ها در گیگابایت اندازه گیری شد؟ آن روزها می گذرد. اکنون ، ما در تلاش هستیم مغز خود را به دور اصطلاحاتی مانند zettabyte ، yottabyte و brontobyte بپیچانیم. تنها در سال 2015 ، مشاغل حدود 7.9 Zettabytes داده در سطح جهان ایجاد کردند. انتظار می رود که این تعداد […]